Management, advies en coaching binnen ruimtelijke ordeningsprojecten

Management, Maakbaarheid en Talentontwikkeling

“De maakbaarheid wordt niet alleen bepaald door de financiële ruimte en de organisatorische invulling. Omgevingsmanagement, inzicht en beheersing van externe drijfveren en krachten zijn minstens zo belangrijk. In die omgeving voel ik me als een vis in het water om de klant optimaal bij te staan.”

Hoe bewijzen wij de toegevoegde waarde? 

1. De juiste analyse

De maakbaarheid van een project heeft alles te maken met een goede interne en externe analyse van de (on)mogelijkheden, financiële ins- en outs, kansen en risico’s. Wat wil de opdrachtgever? Wie trekken de kar? Wie beïnvloeden het resultaat? Rob luistert, analyseert en maakt realistisch plan van aanpak of een Maakbaarheidsplan.

2. Een planmatige aanpak

Van complex en soms ongrijpbaar naar helder en hanteerbaar vraagt om een duidelijk stappenplan en structurele procesbegeleiding. Zo creëer je draagvlak en commitment binnen en buiten de organisatie.

Rob begeleidt in het behouden van de helikopterview zonder belangrijke details uit het oog te verliezen. Ook neemt hij opdrachtgevers het projectmanagement (tijdelijk) uit handen als hiervoor geen geschikte interne kandidaten zijn. Kleur brengt hij in door het stoplichtprincipe en de 6 denkhoeden van de BONO


3. Motiveren en bemiddelen

Ieder doel vraagt om een andere rol, om een andere begeleiding. Soms is Rob de Graaf van A tot Z betrokken, soms wordt hij specifiek ingezet om bepaalde processen te versterken. Het analyseren van de maakbaarheid van een project is Rob op het lijf geschreven. Planmatig werken zit in Rob’s natuur. En motiveren en bemiddelen is zijn grote passie. Dat maakt Rob breed inzetbaar.


4. Mentor Talentontwikkeling

Effectiviteit, snelheid en gedegenheid in het werk creëert betrokkenheid en stimuleert mensen om ambities waar te maken: ambities van het bedrijf én persoonlijke ambities.
In zijn rol als mentor en coach ondersteunt Rob  bij het waarmaken van de ambities. Samen met hen pakt hij verbetertraject op dat sneller, slimmer resultaat behaalt. Hij koppelt kennis aan inlevingsvermogen, houdt een spiegel voor en bemiddelt in het verbeteren van communicatie.
Lees meer ›


5. Publiceren en Lezingen

Een aantal malen  publiceerde RDGM in vakbladen en schrijven we aansprekende artikelen in een blog.
Verzorgen wij cursussen, trainingen en lezingen over zijn rol in Talentontwikkeling en over projecten in ruimtelijke ordening.

Lees aanbevelingen van klanten

RDGM Voor ontwikkeling in projecten:
● Adviseur Archeologie
● Adviseur Maakbaarheid/Haalbaarheid
● Mentor/Coach Talentontwikkeling PM Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet