Management, advies en coaching binnen ruimtelijke ordeningsprojectenWij voeren projecten uit in de omgevingsontwikkeling in de beginfase van een project, waarbij een grote zorg van de opdrachtgever is hoe we het goed organiseren vanwege de:
 • (politieke) druk,
 • duurzaamheidsstreven,
 • weinig geld, weinig tijd, veel procedures
 • Meerdere partijen bij elkaar brengen
 • Hoge prijs/kwaliteit genereren
 • meerdere RO disciplines met elkaar laten communiceren
 • de omgeving goed bedienen
Heeft u een capaciteits- of kennisprobleem?
Dan kan RDGM via detachering ingezet worden om de juiste strategie, inzet en communicatie te bereiken door:
 • Luisteren,
 • Analyseren en invoelen
 • snel aan de slag te gaan
 • Communiceren
 • Met nieuwe invalshoeken en oplossingen komen
Zijn ervaring en vaardigheden geven hem:
 • Analysecapaciteiten
 • Sales en marketingskills
 • Opleiding in de praktische psychologie en als mentor/coach geeft Rob vaardigheden en het empatisch vermogen om daadwerkelijk veranderingen te realiseren
Zo krijgt u:
 • Betere bediening van de omgeving en sneller resultaat
 • Goede probleemanalyse, directe verbetering
--------------

Download C.V.

--------------

voorbeeldprojecten:

Programmamanager Haalbaarheid Decentrale Sanitatie Sneek

Van 2009 tot 2019 is Rob de Graaf betrokken bij de evaluatie van het decentrale sanitatieproject in Sneek. Een gezamenlijk project tussen de woningstichting De Wieren, Desah, Wetterskipo fryslân en Stowa.

Rob ondersteunt het project inhoudelijk op financiëel terrein door de haalbaarheid van het project vast te stellen en de doorvertaling naar grotere projecten te maken.

Doel van deze evaluatie is drieledig:

 1. Wat zijn de directe kosten en opbrengsten van Nieuwe Sanitatie in Sneek
 2. Wat zijn de verschillen in directe kosten en opbrengsten van Nieuwe Sanitatie in Sneek met een conventioneel systeem in een vergelijkbare situatie.
 3. Wat zijn de locatiespecifieke kosten en de indirecte kosten van Nieuwe Sanitatie
 4. Wat zijn de verschillen tussen de situatie in 2014 en 2017

Deel 2 wordt uitgevoerd in samenwerking met Van Hell Advies.

Summary:


Adviseur Waardebepaling Archeologie Hamaland Advies

Van 2010 tot heden voert Rob de Graaf voor Hamaland Advies projectadviezen en kwaliteitscontrole uit in het archeologische werkveld.

Summary:

Regieovereenkomst Ondersteuning Procesmanagement BT-A12

De gemeente Ede ontwikkeld samen met de gemeente Veenendaal drie bedrijventerreinen met een omvang van 150 hectare. Er is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Als onderdeel van dit MER is tevens de kwaliteitsimpuls aan het tussengelegen agrarische gebied opgenomen.

Met het opstellen van het MER heeft de gemeente en BügelHajema samen met Rob de Graaf een vertaling gemaakt van de hoge milieu- en duurzaamheidsambitities. Dit heeft geresulteerd in zeer compacte terreinen, waarbij intensief en multifunctioneel ruimtegebruik onontbeerlijk zijn.

Summary:
 • Opdrachtgever: Gemeente Ede
 • Opdrachtomschrijving: Ondersteuning bij planontwikkeling vanaf MER, bestemmingsplan tot aan de uitgifte van de BT-A12bedrijventerreinen.
 • Plaats: Ede
 • Uitvoeringsperiode: 2003 – 2009
 • Projectomvang adviseur: 900.000 EUR (totale projectomvang)
 • Procesmanagement u/wk: Gemiddeld 10uur over 6 jaar, pieken van 25 uur tijdens besluitvorming en communicatie
 • Taken procesmanager: Procesmanagement Intern TAUW, Schaduwmanagement projectleider en Projectteam, Financiële onderbouwing, Strategie , Helderheid stakeholders
 • Resultaat: MER, Bestemmingsplan, Haalbare Exploitatie, Duurzaamheidsplan, Uitgifte en Borging www.bta12.nl

Proces- en Omgevingsmanagement  Groenlo Vestingstad

Rob de Graaf is als PM intensief betrokken geweest bij Groenlo Vestingstad: Een project van de Gemeente Oost Gelre om de stad Groenlo te revitaliseren en te stimuleren. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van het rijke vestingstadverleden. Er is veel aandacht voor de inbreng en draagvlak van ambtenaren, burgers en grondeigenaren.

Rob ondersteunt de gemeente procesmatig en inhoudelijk op communicatie bij de uitvoering van de vele deelprojecten in de stad en in het buitengebied. Projectmatig werken is in 2006 ingevoerd. Dit project is gebruikt voor de vergroting van de interne kennis voor projectmatig werken, naast de voorbeeldfunctie voor proces en communicatie. Het werk werd in de vorm van detachering uitgevoerd. Een greep uit de 11 deelprojecten:

 • Reconstructie van twee bolwerken in en nabij de stadsgracht
 • Ontwikkeling van een stadspark met vele recreatieve functies
 • Aanschaf en plaatsing van 10 replicakanonnen
 • Ontwikkeling cultuurhistorische wandelroute door het stadscentrum
 • Ontwikkeling digitale wandel- en fietsroute langs de Circumvallatielinie over en langs agrarische gronden
 • Toeristische bewegwijzering
 • In- en externe communicatie, marketing en promotie Groenlo Vestingstad

Summary:
 • Opdrachtgever: Gemeente Oostgelre
 • Opdrachtomschrijving: Ondersteuning bij planontwikkeling en uitvoering van 11 revitaliserings-projecten in Groenlo e.o.
 • Plaats: Groenlo e.o.
 • Uitvoeringsperiode: 2007-2009
 • Projectomvang adviseur: € 350.000
 • Procesmanagement u/wk: Gemiddeld 21 uur over 2 jaar, pieken van 35 uur tijdens besluitvorming en communicatie
 • Taken procesmanager: Procesmanagement algemeen, Interne Communicatie, Omgevingsmanagement, coaching medewerkers, inhoudelijke aansturing, ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, subsidies veiligstellen en binnenhalen
 • Resultaat: 7 projecten opgeleverd, 4 in planvorming, www.groenlovestingstad.nl